Contacte

069605418 director- Olaru Evelina
068667581 director adjunct pentru educație – Muntean Irina
060929603  director adjunct pentru instruire – Cazacu Maria