Misiune-Viziune

Viziunea  Gimnaziul nr.93 este ,,Școala – o șansă pentru toți. Educăm astăzi pentru societatea de mâine’’ 

Misiunea Gimnaziul nr.93:  Mâine să fim mai buni ca azi”.

Problema asupra căreia va lucra colectivul profesoral: Aplicarea mijloacelor moderne de predare-învățare-evaluare în scopul asigurării calității procesului educațional.